Boligprosjekt

Våre egeneide boligprosjekt organiseres i LinkPro Bolig, mens tomter og prosjekt vi eier sammen med andre aktører normalt gjennomføres i egne selskap. Vår portefølje av prosjekt utvikles og realiseres fortløpende, og vår ambisjon er over tid å investere i nye tomt- og boligprosjekt og gradvis vokse i forretningsområdet.


Sjøåsan, bodø kommune

I SALG NÅ.  Se mer her:   www.sjøåsan.no

I SALG NÅ.

Se mer her: www.sjøåsan.no

GEILIN, NAMSOS kommune